Farmacogenètica: El tractament farmacològic individualitzat.

abril 04, 2011  |   General   |     |   Cap Comentari

Els metges a l’hora d’escollir un tractament farmacològic per a un pacient ho fan segons els símptomes que presenta el malalt i seguint uns protocols d’actuació consensuats pels experts i els estudis, i tenint en compte tot una sèrie de factors com poden ser malaties prèvies, fàrmacs que ja es prenen , intolerància a determinats medicaments, etc.

Aquest procés es fa de manera intuïtiva. Després de sospesar el supòsits anteriors el metge procedeix a escollir el fàrmac que considera mes adient per al pacient.

El problema està en que un porcentatge considerable de persones ,per la seva particularitat genètica, poden no respondre al tractament farmacològic pautat , o presentar efectes secundaris no desitjats.

Els nous avenços científics ,i en concret la farmacogenètica, fan que hi hagi noves maneres de poder detectar quins són els fàrmacs més adequats per a cada pacient. És a dir, es pot individualitzar el tractament.

Mitjançant una anàlisi de la saliva es coneix la resposta que tindrà cada pacient als diferents fàrmacs ,i els efectes secundaris que podran causar-li, i, per tant, escollir el medicament més eficaç i amb menys efectes secundaris , evitant així haver de provar diferents fàrmacs abans de trobar el més adequat , escurçant d’aquesta manera el temps entre el diagnòstic i la remissió de la malaltia.

Entrades relacionades

No hi ha entrades relacionades.