Author Archive

DEPRESSIÓ

febrer 26, 2012  |   Malalties mentals   |     |   Cap Comentari

DEPRESSIÓ Una persona amb DEPRESSIÓ, es una persona que li costa disfrutar de la vida tal com ho feia abans, també pot tenir dificultats per prendre decisions, hi sol haver una pèrdua d'interes per les coses que abans li agradaven, fa menys activitats que abans de deprimir-se, te tendència a donar voltes a petits conflictes, sol estar cansada sense força, dorm malament, li costa concentrar-se i té problemes de memòria , pot arribar a desitjar la mort.

TRASTORN DE PÀNIC O D’ ANGOIXA / AGORAFÒBIA

gener 06, 2012  |   Malalties mentals   |     |   Cap Comentari

TRASTORN DE PÀNIC O D’ ANGOIXA / AGORAFÒBIA La persona que presenta un ATAC DE PÀNIC o també anomenat ATAC  D'ANGOIXA, pateix de forma brusca i inesperada tot una sèrie de símptomes, que van acompanyats de un sentiment intens de por. Aquests símptomes poden ser: palpitacions, ofec, dolor al pit, suors, tremolors, mareig que pot arribar al desmai, envermelliment, por a tenir una malaltia greu, por a morir, por a tornar-se boig, sensacions de despersonalització o de desrealització.... Si bé al principi aquestes crisis poden aparèixer de forma espontània, tant de dia com durant el son, és freqüent que amb el temps apareguin davant  determinades situacions, on si apareix una crisi pot ser difícil  rebre ajuda.  Per aquest motiu  hi  ha una tendència a evitar aquestes situacions, per  por a tenir nous episodis . Això és el que s'anomena AGORAFÒBIA.

TRASTORN D’ANSIETAT GENERALITZADA

novembre 16, 2011  |   General   |     |   Cap Comentari

TRASTORN D’ANSIETAT GENERALITZADA Les característiques principals de les persones que pateixen un trastorn d'ansietat generalitzada (TAG) són els següents: 1. una PREOCUPACIÓ EXCESSIVA , per petits problemes o problemes habituals i tendència d'anticipació de esdeveniments negatius; i 2. una sèrie de SÍMPTOMES FÍSICS que poden ser palpitacions, sudoració, tremolors, boca seca, cansament fàcil, irritabilitat, dificultats per concentrar-se, tensió muscular, insomni. La forma de presentació pot ser molt variable, de vegades es consulta per tristesa, altres per insomni, de vegades per dolors o altres molèsties com pot ser mal de cap, problemes digestius... El 90% dels pacients que pateixen un TAG, responen de forma positiva a aquesta pregunta: ¿Durant les últimes 4 setmanes, ha estat la major part del temps molest per un sentiment de preocupació, tensió o ansietat? Tots podem estar preocupats alguna vegada per alguna cosa, això ens ajuda a adaptar-nos i a trobar solucions, però quan l'ansietat és tan gran i exagerada en relació als problemes que afecta al rendiment de la persona i li causa una sèrie de símptomes físics que es mantenen en el temps, podem parlar de trastorn d'ansietat generalitzada.

ANSIETAT NORMAL / ANSIETAT PATOLÒGICA

novembre 06, 2011  |   General   |     |   Cap Comentari

ANSIETAT NORMAL / ANSIETAT PATOLÒGICA L'ANSIETAT és una emoció normal ( comuna) que apareix quan ens trobem davant d'una situació amenaçadora, es a dir quan tenim por. Aquesta emoció s'acompanya d'una sèrie de canvis fisiòlògics que ens preparen per a la defensa o la fugida i que provoquen un augment de la freqüència cardíaca, de la tensió arterial , del ritme de la respiració i també un augment de la tensió muscular. A més l'atenció es focalitza en la situació amenaçadora, deixant de banda els altres assumptes. També poden aparèixer altres canvis com són: tremolors, poliúria i diarrea. Aquests canvis són coneguts per tothom ja que són respostes normals a situacions perilloses. Ara bé,  l'ANSIETAT és qualifica com a PATOLÒGICA, quan és desproporcionada per la situació, i massa perllongada en el temps.  Per tant les característiques clíniques dels TRASTORNS D'ANSIETAT són les mateixes que les de l'ansietat normal. Varien únicament en la duració i gravetat, i en que l'atenció de la persona que els presenta se centra en els símptomes de l'ansietat, atribuint per exemple l'acceleració cardíaca a l'existència d'una malaltia al cor, o també en el que poden pensar els altres si li noten un d'aquests símptomes, com ara el tremolor de les mans.

PARLEM DE L’ANSIETAT

octubre 23, 2011  |   General,Malalties mentals   |     |   Cap Comentari

PARLEM DE L’ANSIETAT  L'ANSIETAT, és la malaltia psiquiàtrica més freqüent. Provoca en la persona que la pateix un deteriorament funcional i un patiment considerable.  ANSIETAT és un terme ampli que engloba una sèrie de patologies, com són el trastorn d'ANGOIXA , el trastorn OBSESSIU COMPULSIU, el trastorn D'ANSIETAT GENERALITZADA, les FÒBIES específiques, la FÒBIA SOCIAL, l'AGORAFÒBIA i també el trastorn per ESTRÉS POSTRAUMÀTIC. En propers escrits aniré parlant de cada un d'aquets trastorns.

ANSIETAT SOCIAL

octubre 11, 2011  |   General,Malalties mentals   |     |   Cap Comentari

ANSIETAT SOCIAL Es pot dir que una persona té ANSIETAT SOCIAL, si respon de forma positiva a les següents preguntes: -“Li fa por fer coses en públic com ara menjar, parlar, actuar, impartir classes o fer altres activitats?”  - “Ha evitat o el fa sentir incòmode, viure situacions en les que ha d'interactuar amb altres persones, com festes, casaments, balls i altres esdeveniments socials?” Les persones que responen  de forma positiva a aquestes dos preguntes s'ha vist que tenen més probabilitats de presentar un deteriorament funcional, és a dir, de tenir un nivell socioeconòmic més baix, més dificultats per trobar parella, un menor nivell d'estudis,  tendència a experimentar sentiments d'aïllament social, i també ocasionalment idees de suïcidi. Tot i l'existència de tractament per a l'ansietat social, també s'ha vist que aquestes persones poques vegades demanen ajuda o es posen en tractament. Els motius poden ser diversos: per una part moltes persones creuen poder controlar els símptomes pel seu compte; també  tenen  por al què pensaran els altres si saben que estan en tractament;o dubtes  o desconeixement d'on buscar el tractament. També hi influeix la  vergonya que els fa explicar que els passa, presentant ...

Farmacogenètica: El tractament farmacològic individualitzat.

abril 04, 2011  |   General   |     |   Cap Comentari

Farmacogenètica: El tractament farmacològic individualitzat. Els metges a l’hora d’escollir un tractament farmacològic per a un pacient ho fan segons els símptomes que presenta el malalt i seguint uns protocols d’actuació consensuats pels experts i els estudis, i tenint en compte tot una sèrie de factors com poden ser malaties prèvies, fàrmacs que ja es prenen , intolerància a determinats medicaments, etc. Aquest procés es fa de manera intuïtiva. Després de sospesar el supòsits anteriors el metge procedeix a escollir el fàrmac que considera mes adient per al pacient. El problema està en que un porcentatge considerable de persones ,per la seva particularitat genètica, poden no respondre al tractament farmacològic pautat , o presentar efectes secundaris no desitjats. Els nous avenços científics ,i en concret la farmacogenètica, fan que hi hagi noves maneres de poder detectar quins són els fàrmacs més adequats per a cada pacient. És a dir, es pot individualitzar el tractament. Mitjançant una anàlisi de la saliva es coneix la resposta que tindrà cada pacient als diferents fàrmacs ,i els efectes secundaris que podran causar-li, i, per tant, escollir el medicament més eficaç i amb menys efectes secundaris , evitant així haver de provar diferents fàrmacs ...

Interacció gens-ambient en el desenvolupament de les malalties mentals

novembre 30, 2010  |   Malalties mentals   |     |   Cap Comentari

Interacció gens-ambient en el desenvolupament de les malalties mentals La majoria de les malalties mentals tenen un origen genètic però en molts casos cal també la influència de l'ambient perquè aquestes malalties es manifestin. Aquesta afectació ambiental és molt important si, en el seu cas, es produeix durant l'època de major desenvolupament i vulnerabilitat del cervell, que és durant el període prenatal, la primera infància i la pubertat. Així, s'ha vist que hi ha una major incidència de psicosi en persones maltractades o víctimes d'abandonament a la infància, en consumidors de cànnabis a l'adolescència, en grups de població urbana d'alta densitat, en emigrants de grups minoritaris (persones que viuen una experiència crònica de marginació, és a dir, de sentir-se diferent als altres), i també en persones que durant el període embrionari fetal han estat sotmeses a un estrès cel·lular com pot ser la hipòxia, els dèficits de vitamines o l'exposició a virus. Qualssevol d'aquestes situacions, són capaces de causar alteracions en la connectivitat cerebral i dels sistemes neuronals, portant en conseqüència una alteració del processament de la informació per part de la persona . Per exemple, un estudi ha demostrat que el consum crònic i diari de 3-4 cigars de cànnabis al dia, durant un període de 8 anys, causa aplanament dels ...